ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ PRAWDOPODOBNEGO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA W POLSCE I W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KOMFORT PAŃSTWA OBECNOŚCI NA KONFERENCJI ODWOŁUJĘ KONFERENCJĘ I PRZENOSZĘ JĄ NA TERMIN - JESIEŃ 2020

Anna Iwan
przewodnicząca Stowarzyszenia

Termin wpłat do 6 marca 2020 r.

Rachunek do wpłat
Alior Bank S.A. 72 2490 0005 0000 4530 6493 5145

Zapoznaj się z programem
XI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

Kontakt